Vereniging
Meetbedrijven
Nederland

Beter Meten!

VMNED is de vereniging van meetbedrijven, warmte-meetbedrijven en facilitair netbeheerder (FNB’s) in Nederland. Deze bedrijven meten het daadwerkelijke energieverbruik en verrijken verbruiksdata. VMNED behartigt hun gemeenschappelijke belangen. Meer over VMNed

Wat doet VMNed?

  • Controle energiemeters
  • Belangenbehartiging
  • Kennisdeling en opleidingen
  • Beoordeling en controle