Eco-Focus

Eco-Focus

Eco-Focus is een onderdeel van Energie voor Elkaar (EvE). Energie voor Elkaar wil de energietransitie versnellen door ontwikkeling, aanleg en exploitatie van slimme groene warmtenetten met meerdere bronnen. Op die manier zorgen we ervoor dat we op een duurzame, haalbare en betaalbare manier, lokaal bijdragen aan de energietransitie; met vrije keuze als leidend principe.

Energie voor Elkaar helpt (partner-)warmtebedrijven om slimme groene warmtenetten op zetten, te realiseren, te beheren en te exploiteren. We doen dat door partijen bij elkaar te brengen en daarbij zelf inspiratie, kennis, lobbykracht en funding in te brengen. Als onderdeel van EvE zijn inmiddels een aantal private, lokale warmtebedrijven actief zoals Warmtebedrijf Ede en Warmtebedrijf Amersfoort.

Eco-Focus is het bedrijfsonderdeel waarin het ‘meetbedrijf’ is gehuisvest. Eco-Focus beheert de warmtemeters en is verantwoordelijk voor de meetdata van de slimme warmtemeters. Eco-Focus voert deze taak ook uit voor een aantal kleinere, startende warmtebedrijven die vooralsnog geen onderdeel van EvE zijn, zoals bijvoorbeeld Warmtebedrijf Scherpenzeel, Warmtebedrijf Veenendaal en Warmtebedrijf Apeldoorn.