VMNed is er vóór
en dóór de leden

Wat doen wij

Controle energiemeters
VMNED beheert systemen voor een steekproefsgewijze controle van meters voor elektriciteit, gas en warmte. Via steekproeven kan worden vastgesteld of meterpopulaties voldoen aan de wet. Meetbedrijven doen hierin mee omdat dit een effectieve en betaalbare vorm van kwaliteitsbewaking is.

Belangenbehartiging
VMNED vertegenwoordigt de belangen van haar leden. Zij doet voorstellen voor regelgeving over meten van het energieverbruik en meetdata. VMNED verschaft inzicht in de ketenrapportages om de kwaliteit in de meetketen te verhogen. Dit ondersteunt de kwaliteit van facturatie- en handelsprocessen voor energiegebruikers.

Kennisdeling
Onder de naam “VMNED college” organiseert VMNED regelmatig een serie van opleidingen, congressen, evenementen, workshops en bijeenkomsten met als centraal thema het meten van energie.

Overige taken
Ook beoordeelt VMNED voorstellen van anderen. Dit gebeurt in het gebruikersplatform Energie Netten (GEN). Tevens doet VMNED mee in normcommissies (NEN, ICE etc.) om technische standaarden te ontwikkelen.