Wie zijn wij

VMNED is de vereniging van meetbedrijven in Nederland. VMNED behartigt de gemeenschappelijke belangen van meetbedrijven. Meetbedrijven meten het daadwerkelijke energieverbruik. Dat doen ze volgens de Meetcode, die beschreven staat in de Elektriciteitswet 1998.

Van platform naar vereniging

VMNED is ontstaan uit het Platform Meetbedrijven, dat is opgericht nadat de Elektriciteitswet 1998 in werking trad. De verenigingsvorm biedt een betere juridische basis. Naast de oorspronkelijke groep leden zijn later beheerders van warmtemeters toegetreden. Hun belangen zijn vergelijkbaar met die van meetbedrijven.

Ook ODA’s zijn lid

Om datakwaliteit voor consumenten verder te ondersteunen is het lidmaatschap bij VMNED ook opengesteld voor overige dienstenaanbieders (ODA’s).

Voor en door leden

VMNED is een vereniging voor en door leden. De vereniging wordt ondersteund door een onafhankelijk voorzitter een notuliste en een financiële controler

Waarom lid worden?

Als lid van VMNED geniet u van een aantaal voordelen en inside informatie, die van belang kunnen zijn voor u en uw bedrijf, zoals:

  • Kwaliteitsbeheer van Meetinstrumenten
  • Kennisdeling
  • Belangenbehartiging

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.