VATTENFALL

VATTENFALL

Vattenfall is in Nederland een van de grootste leveranciers van stadswarmte, met warmtenetten in onder meer Almere, Amsterdam, Rotterdam en de regio Arnhem/Nijmegen. Stadswarmte levert gemiddeld een CO2-besparing van 50 procent op ten opzichte van verwarming door middel van gasketels. Vanwege de grote volumes en de te behalen milieuvoordelen kiezen steden voor stadswarmte als basis voor hun duurzaamheidsambitie. Ook in de bestaande bouw is stadswarmte vaak de meest logische oplossing bij renovatie. De levering van duurzame koude of koeling maakt steeds vaker deel uit van nieuwe projecten en partnerships.

Het Meetbedrijf van Vattenfall Warmte is verantwoordelijk voor levering, onderhoud en beheer van het volledige meterpark van Vattenfall Warmte. Dit omvat meters voor warmte, koude en warm tapwater. Het Meetbedrijf voert kalibraties uit voor kwaliteitsborging bij grootverbruik en doet steekproefsgewijze controles op kleinverbruikmeters. Als kenniscentrum voor warmte- en koudemeters zijn wij ISO 9001 gecertificeerd.

Contactgegevens

Hoekenrode 8
1102 BR Amsterdam
www.vattenfall.nl
Bezoek de website