TUMS Meetdiensten

TUMS

In een tijd waarin energiebesparing en duurzaamheid hoog op de agenda staan, biedt TUMS Meetdiensten een compleet pakket aan diensten op het gebied van meettechniek. Naast reguliere en specialistische meetdiensten omvat de dienstverlening verschillende vormen van monitoring. Met Energiemonitoring heeft u per locatie en eventueel per aansluiting online inzage in uw verbruiksgegevens van bijvoorbeeld uw elektriciteit-, water-, warmte- of gasaansluitingen.

Zo helpt TUMS Meetdiensten u om een eerste stap te zetten op weg naar een duurzame bedrijfsvoering.

Een greep uit de mogelijkheden op het gebied van meettechniek:

Afnemers van elektriciteit en gas kunnen sinds de liberalisering van de energiemarkt hun energieleverancier uitkiezen. Grootverbruikers bepalen zelf van welke meetverantwoordelijke ze gebruik willen maken. Hebt u naast een grootverbruikaansluiting één of meerdere kleinverbruik- aansluitingen, dan kunt u ook gebruik maken van onze dienstverlening als meetbedrijf. Wij zorgen er onder andere voor dat de meetgegevens bij de netbeheerder worden aangeleverd.

Wat kan TUMS Meetdiensten voor u betekenen?

TUMS Meetdiensten biedt volledige dienstverlening op het gebied van ‘metering’:

  • beheer en onderhoud van verbruiksmeters;
  • verzameling van meetgegevens voor verzending naar de regionale netbeheerder;
  • verzameling van meetgegevens voor verzending naar de klant.

Op zijn beurt stuurt de netbeheerder deze gegevens door naar de leverancier van wie u een rekening ontvangt voor het verbruik.

Met de meetdiensten van TUMS Meetdiensten voldoet u aan alle wettelijke eisen en verplichtingen die worden gesteld aan verbruiksmetingen. Wilt u exact weten wat het verbruik is van verschillende bedrijfsonderdelen? Dan zijn we u van dienst met metingen op maat. Via een uitgekiend systeem van tussenmetingen krijgt u inzicht in het energieverbruik van specifieke bedrijfsonderdelen. Zo heeft u een instrument in handen om besparing te stimuleren. Tenslotte kunt u op basis van deze gegevens energiekosten intern doorbelasten.

Bekijk ook eens de volgende projecten uit ons projectdossier:

– Testen met slimme meters

– Energiemeters in Groningen

– Slimme meters in Amstelveen

– Meetdiensten Schiphol

– Inzicht in uw energieverbruik

Kostenbeheersing en verantwoord ondernemen: twee goede redenen om grip te krijgen op uw energieverbruik. Inzicht in dat verbruik is de eerste stap daartoe.

TUMS Meetdiensten biedt u online toegang tot uw actuele en historische verbruiksgegevens, 24 uur per dag, net zo gedetailleerd als u dat wilt. Met monitoring van TUMS Meetdiensten is de eerste stap gezet naar reductie van verbruik en kosten.

De online Energiemonitoring tool van TUMS Meetdiensten biedt inzicht in het verbruik van elektriciteit, warmte, gas en water. Er wordt rekening gehouden met dag- en nachttarieven, het piekvermogen wordt inzichtelijk gemaakt en gerelateerd aan het gecontracteerd vermogen. De gegevens worden per kwartier of uur, maar ook per maand of jaar weergegeven.

Met deze gegevens kunt u nagaan of uw huidige energiecontract aan herziening toe is. Ook brengt u zo bespaarmogelijkheden in kaart.

Contactgegevens

TUMS Meetdiensten
Smithweg 3
4462 HC Goes
tel. 0113 741100
www.tums-meetdiensten.nl
Bezoek de website