INNAX ENERGIEMANAGEMENT BV

INNAX

INNAX energiemanagement b.v. levert een uitgebreid palet aan innovatieve energie- management-producten en -diensten. Dit vanuit een integrale benadering van verschillende energieaspecten zoals meten, monitoren, inkopen, verbruiksbesparing, energiefacturatie en wettelijke verplichtingen. Wij zijn een onafhankelijk ISO 9001:2008- en VCA-gecertificeerd en erkend meetbedrijf voor het leveren, ijken en installeren van (telemetrische) energiemeters. Gemeten waarden worden voor onze opdrachtgevers via standaard of maatwerk energiemonitoring gepresenteerd.
Onze visie is dat energiemanagement pas echt resultaat oplevert als het gebaseerd is op nauwkeurig inzicht in verbruiksgegevens. We kunnen bij onze opdrachtgevers energiebesparende maatregelen daadwerkelijk doorvoeren, energiefacturen controleren en met behulp van de gemaakte energieprofielen energie scherper inkopen.
Onze integrale aanpak, ondersteund door nauwkeurige meetgegevens, wordt aangevuld met excellente technische expertise van ons raadgevende ingenieursbureau binnen
INNAX GEBOUW & OMGEVING. Dit geheel maakt resultaatgericht energiemanagement mogelijk.
Wij onderscheiden ons mede door een landelijke dekking, grote vakinhoudelijke kennis en een voordelige tariefstelling.

Contactgegevens

Industrielaan 34
3903 AD Veenendaal
www.innax.nl
Bezoek de website