Marktstructuur

Marktstructuur

De structuur van de Nederlandse energievoorziening is vastgelegd in de Elektriciteitswet 1998 en in de Gaswet. Deze wetten worden samengevoegd tot de wet STROOM. In deze wet staat waaraan de spelers op de energiemarkt zich moeten houden. Deze spelers zijn: leveranciers (van elektriciteit of gas), programmaverantwoordelijken, netbeheerders en meetbedrijven. Daarnaast is er de Warmtewet. Hieraan weten warmtebedrijven zich gebonden. Voor ODA’s is er nog nauwelijks regelgeving.

Toezicht

De Autoriteit Consument & Markt (ACM, het voormalige NMa) houdt toezicht op het functioneren van de markt opdat er voldoende concurrentie is. Voor meetbedrijven is de formele toezichthouder TenneT. Naast de Elektriciteitswet en de Gaswet, die zijn gebundeld in de wet STROOM, is voor meetbedrijven de Metrologiewet van belang. Meetbedrijven in de grootverbruikmarkt kunnen hun taak formeel pas uitvoeren als zij zijn erkend door TenneT. De voorwaarden voor erkenning zijn te vinden in de Meetcode elektriciteit (zowel voor elektriciteit als voor gas). Voor ODA’s en warmtebedrijven gelden dergelijke voorwaarden niet.

Kleinverbruikers

In de kleinverbruikmarkt vervullen netbeheerders de rol van meterbeheerder. Een uitzondering hierop zijn de  categorieën genoemd in artikel 1 van de Elektriciteitswet. Voor meer specifieke informatie op het gebied van gas wordt verwezen naar de technische codes gas. Alle volledige en actuele codes zijn te vinden op de site van ACM.

VMNED en haar leden werken op een complex speelveld. Hierin hebben naast TenneT en ACM ook Agentschap Telecom en coördinatoren Innoforte en Aveco de Bondt een rol.