Visie en Missie

Missie
VMNED is de erkende, toonaangevende belangenorganisatie voor alle meetbedrijven in de energiemarkt. Zij stelt het belang van eindgebruikers centraal door marktwerking als onafhankelijke schakel in de energie distributieketen te garanderen. Borging van de verwerking, vrijgave en kwaliteit van meetdata via zelfregulering is het uitgangspunt.

Visie
VMNED wil een level playing field faciliteren, waarbinnen ze de meetrollen regelt voor de energiemarkten.
Zó draagt zij bij aan een geliberaliseerde markt. Hierdoor krijgt de eindgebruiker optimale keuzevrijheid en inzicht in verbruik.
Privacy, data veiligheid en juiste meetdata worden gegarandeerd (middels gedragscodes, keurmerken e.d.) voor correcte verwerking.
Als innovatie stimulerend platform en dé gesprekspartner op het gebied van meting, verrijking en distributie, wil VMNED een significante bijdrage leveren aan de energie transitie.