Privacy en disclaimer

Disclaimer en copyright
© Copyright 2012 VMNED
Niets uit de teksten of afbeeldingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van VMNED worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan de VMNED of haar toeleveranciers. Behoudens de in de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande toestemming van VMNED.
Verantwoording
Bij de samenstelling van de informatie op deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de VMNED niet volledig garanderen dat de informatie compleet, actueel of accuraat is. VMNED aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site is gepubliceerd.
Via deze website wordt toegang geboden naar sites en andere informatiebronnen die door derden worden onderhouden. VMNED aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van die gelinkte informatiebronnen.
Privacy
Gegevens die u via deze site aan ons verstrekt worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en uw gegevens worden niet langer bewaard dan dat doel rechtvaardigt. Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruikers.