Organisatie

Organogram VMNED

Poolteams voor Elektriciteit, Gas en Warmte, bestieren de operatie (hoeden van de kwaliteitssystemen) van VMNED. Leden vaardigen hierin specialisten af.
Belangenteams ondersteund door de werkgroep regulering vormen het hart van de organisatie van VMNED. Leden vaardigen hierin beslissers af.

Het VMNED bestuur bestaat uit leden van de belangengroepen. Voor elke groep één bestuurslid. De voorzitter is niet gebonden aan ledenorganisaties en daarmee onafhankelijk.