Vereniging Meetbedrijven Nederland

Werkgroep ODA's

De werkgroep
De Werkgroep ODA is de nieuwste werkgroep van VMNed. De werkgroep is opgericht om de belangen te behartigen van ODA’s (overige dienstenaanbieders). Er wordt ca. 4 keer per jaar vergaderd om de voortgang van de prioriteiten van de werkgroep te bespreken.

Het werkgebied
ODA’s kunnen vanuit hun rol meetdata van slimme meters voor klanten ophalen, via de zogenaamde P4 poort van EDSN (via Internet), of direct uit de slimme meter. Hun klanten zijn consumenten en bedrijven die de meetdata willen gebruiken om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden tot energiebesparing, of die hun factuur willen controleren.

Agendapunten zijn de performance van de netbeheerders bij de uitrol van slimme meters en bij het oplossen van storingen, gedragscode, en de acties die nodig zijn om gelijke concurrentiepositie te creëren voor de bedrijven.

Nieuwe ontwikkelingen
Recent is de Gedragscode, die VMNed samen met VEDEK heeft opgesteld, voorgelegd aan het CBP. Er wordt voor eind van het jaar 2015 een uitspraak verwacht waarna de ODA’s naar de gedragscode kunnen verwijzen in hun dienstverlening.

Een ander aandachtspunt de komende periode is het verkrijgen van dezelfde informatie voor alle ODA’s om te zorgen voor een gezonde, concurrerende markt.