Vereniging Meetbedrijven Nederland

Werkgroep Gas

De werkgroep Gas is verantwoordelijk voor de gasmeters bij grootverbruikers, de zogeheten grootverbruik gasmetingen. Onder grootverbruik gasmetingen verstaan we afnemers van gas met een jaarverbruik van boven de 170 m3. Dit geldt voor zowel metingen met als zonder afstandsuitlezing (telemetrie).

Overleg
Onder leiding van onze voorzitter, een afgevaardigde van één van onze leden,  wordt er minimaal twee maal per jaar vergaderd. Tevens worden er adhoc overleggen gepland, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen. De leden zijn vertegenwoordigers van meetbedrijven.

Werkgebied
Agendapunten zijn de operationele meterpools, maar ook zaken als afgekeurde meters, ontwikkelingen op metergebied, en het delen van ervaringen en verbeteren van samenwerking in de sector. Daarnaast vindt er regelmatig afstemming plaats met de coördinatoren van Kiwa Gas Technology B.V. en met de toezichthouder Verispect, die is aangewezen door het ministerie van Economische Zaken.