Vereniging Meetbedrijven Nederland

Alle grafieken geven 12 maandelijks voortschrijdende waarden weer. Zo ontstaat een trend karakter. Fluctuaties in de maand worden daarmee gedempt.

Elektra
De blauwe lijn geeft het verloop van de E66 berichten aan.  Dit zijn de berichten met 96 kwartierwaardes die dagelijks voor 10.00uur moet worden aangeleverd aan de netbeheerder. Hieruit valt op te maken dat de meetbedrijven, na dat er een dip is geweest in de maanden januari, februari, maart en april er nu weer een stijgende lijn valt waar te nemen, en dat er in augustus weer voorzichtig de 98% wordt gehaald. Om de 100% te halen betekend dat er dan nog 2% geschat is van de dagelijks aangeleverde kwartierwaardes.
De rode lijn geeft het voortschrijdend verloop van de maandelijkse E65 berichten aan. Dit zijn de berichten waarin de meterstand en het maandelijks verbruik wordt gecommuniceerd. Deze lijn is redelijk  stabiel van af de start van de rapportage en zit boven de 99%. Dat betekent dat er van minder dan 1% klanten de maand waarde wordt geschat.

Gas
De blauwe lijn geeft het voortschrijdend verloop aan van de E66 berichten, de berichten met 24 uur-waardes. Hieruit valt op te maken dat de meetbedrijven deze metingen  steeds beter in control hebben en het voortschrijdende gemiddelde steeds rond de 98 procent zit. Meestal zit er rond de jaar wisseling een kleine dip in de hoeveelheid van correcte berichten deze valt mogelijk te verklaren omdat als klanten switchen in dit gassegment, dit altijd plaats vindt rond de jaarovergang. De rode lijn geeft het voortschrijdend verloop aan van de G2C categorie gasklanten die in de maand opname zitten. De gasklanten in het G2C segment worden nu nog eens per jaar worden uitgelezen, alleen op verzoek van de G2C klant kan dit omgezet worden naar een maanduitlezing. Er is inmiddels een code wijziging ingevoerd waarin verplicht wordt dat deze klanten van jaar naar maand opname moeten worden omgezet.

E64
Het E64 bericht is een bericht waarin de netbeheerders de meetverantwoordelijke op de hoogte moet houden van wijzigingen in het primaire deel van de installatie. Bij het niet versturen van dit bericht kan de meetverantwoordelijk nooit de wijzigingen in het primaire deel van de meetinrichting meenemen in de verbruiksberekening. Dit bericht is daarvoor cruciaal. Gezien de hoeveelheid niet ontvangen berichten bij elektra blijft dit zorgen voor mismatches en herberekeningen achteraf. Bij gas valt het aantal wel mee. Dat komt vooral omdat gas geen primair deel is waar de netbeheerder verantwoordelijk voor is. Het gaat voornamelijk om wijzigingen in de druk, dat niet veel voorkomt.

Tekst: Martin Hagen, voorzitter werkgroep regulering VMNED