Vereniging Meetbedrijven Nederland


Jan Vos

De Tweede Kamer roept het kabinet op om te onderzoeken of er sprake is van marktverstoring door de grootschalige uitrol van slimme meters door netbeheerders.

Mogelijk ondervinden innovatieve MKB-spelers (ook wel Onafhankelijke Diensten Aanbieders genoemd, kortweg ODA’s, red) nadeel van oneigenlijke concurrentie door de uitrol van digitale energiemeters. Een motie van Tweede Kamerlid Jan vos van de PvdA (foto) om dit risico in kaart te brengen is begin juni aangenomen. ‘Grote netbeheerders rollen de slimme meter onder de kostprijs uit. Innovatieve MKB-bedrijven vinden dat oneerlijke concurrentie van de overheid’, aldus Vos. Minister Kamp denkt dat er geen sprake is van mogelijke hinder voor innovatieve MKB-spelers, maar zei ‘geen bezwaar te hebben’ tegen een onderzoek naar problemen bij het MKB wat hij nog niet in beeld heeft en waar hij mogelijk met de energiebedrijven over moet spreken.

Bron: Energeia, 3-jun-14