Vereniging Meetbedrijven NederlandAfgekeurde elektriciteitsmeters moeten binnen anderhalf jaar vervangen zijn. In 11.000 gevallen is dat niet gebeurd, meldt het Brabants Dagblad.

Bij meer dan 10.000 Nederlandse huishoudens hangt een afgekeurde elektriciteitsmeter in de meterkast. De bevoegde keuringsinstantie heeft dan vaak vastgesteld dat de meter niet goed meet. Netbeheerders lopen achter met het vervangen van die meters. Sommige huishoudens betalen daardoor te veel voor hun stroom. Dat blijkt uit het jaarverslag van Verispect, dat namens de overheid toezicht houdt op tijdige vervanging van de meters. Eind 2013 hingen er ruim 11.000 meters die eigenlijk al vervangen hadden moeten zijn. Dat is ruim 60 procent meer dan eind 2011. Vooral in 2013 was er sprake van een forse toename.

Oorzaken
Volgens koepelorganisatie Netbeheer Nederland kent de toename van afgekeurde meters verschillende oorzaken. "Soms is er een extra sanering nodig om een nieuwe meter te plaatsen", zegt een woordvoerder. "Daarbij zijn we afhankelijk van externe partijen. Dat kost wat meer tijd. Daarnaast schommelt de hoeveelheid te vervangen meters van jaar tot jaar. Vorig jaar waren het er wat meer dan anders." Het is niet zo dat ieder afgekeurd exemplaar het stroomverbruik verkeerd meet. Bepaalde types meters worden afgekeurd als tijdens een steekproef blijkt dat meer dan 13 procent van die meters fout meet. (De steekproefsgewijze controle wordt uitgevoerd door leden van VMNED die deelnemen aan de zogeheten meterpool, red).

Bron: Brabants Dagblad, 24-jun-14