Vereniging Meetbedrijven Nederland

"Dit jaar net zo enerverend als 2015"

(03-02-2016)

Met een nieuwe coördinator en het plan om de kwaliteit van de meetinrichtingen te verbeteren wordt 2016 minstens zo enerverend als vorig jaar. Dat zegt Gertjan van Diggelen, voorzitter van de werkgroep grootverbruik elektriciteit bij VMNED.

Van Diggelen, werkzaam bij Stedin Meetbedrijf, geeft een korte terugblik op de activiteiten van de werkgroep grootverbruik elektriciteit in 2015. Hij noemt het ‘een jaar waarin veel is gebeurd’. “Een jaar geleden zijn we het jaar begonnen met het idee om het coördinatorschap opnieuw aan te besteden. In de eerste helft van 2015 hebben we de voorbereidingen getroffen met het aanpassen van het reglement en het bestek en de tweede helft hebben we kunnen doorpakken door de aanbesteding daadwerkelijk uit te voeren. Met als resultaat een nieuwe partij als coördinator, namelijk Turquoise Energy Management.”

Splitsen gas en elektra
Wat staat er in 2016 te gebeuren? Van Diggelen: “Dit jaar zullen we het reglement grootverbruik verbeteren en mogelijk splitsen in een gedeelte voor gas en een gedeelte voor elektra. Verder zullen we in de eerste helft van het jaar nauw samenwerken met Turquoise, zodat de coördinator snel aan de slag kan gaan met de kwaliteitsbeoordelingen. Op kwaliteitsvlak is er ook een wens om de kalibratie-eisen van de meetmiddelen vast te leggen en een standaard op te stellen voor benaming van de afwijkingen die een meetinrichting kan hebben, zodat we in de toekomst een landelijk inzicht kunnen ontwikkelen in de kwaliteit van de meetinrichtingen.”

Verbetervoorstellen
Ook de samenstelling van de werkgroep is veranderd, vertelt Van Diggelen. “In december hebben we afscheid genomen van de voormalige voorzitter Fons Heijselaar. Hij gaat binnenkort met pensioen en heeft ons goed op weg geholpen door het opstellen van een aantal verbetervoorstellen die we in 2016 verder zullen uitwerken. Kortom, 2016 wordt minstens zo enerverend als 2015!”
 
Terug naar Nieuwsoverzicht