Vereniging Meetbedrijven Nederland

VMNED wil artikel 8.13 uit AMvB STROOM schrappen

(25-03-2015)


PERSBERICHT

Hilversum, 24 maart 2015
Meetbedrijven willen artikel 8.13 schrappen uit AMvB STROOM
Energiewet in strijd met vrije metermarkt

De vereniging van meetbedrijven (VMNED) stelt voor om artikel 8.13 uit de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor energiewet STROOM te schrappen. Dit artikel heeft een verstorende werking op de vrije markt voor energiemeters.

Dit meldt VMNED in een brief aan de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). In de brief geeft VMNED haar zienswijze op de AMvB voor STROOM, dat de Elektriciteitswet en de Gaswet combineert in een wet. De zienswijze van VMNED betreft artikel 8.13, dat gaat over de verstrekking van energiediensten. Daarin staat dat een systeembeheerder (oftewel netbeheerder) op verzoek van een aangeslotene met een grote aansluiting de verbruiksgegevens verstrekt aan een door de aangeslotene aangewezen aanbieder van energiediensten. VMNED is het niet eens met dit artikel. Dat meldt VMNED in de brief aan ACM. VMNED is bereid om de zienswijze toe te lichten.

VMNED: schrap artikel 8.13
VMNED is geen voorstander van het in het gereguleerde domein brengen van het beschikbaar stellen van verbruiksgegevens door een systeembeheerder en stelt voor om artikel 8.13 te schrappen. ‘De reden hiervoor is dat het beschikbaar stellen van verbruiksgegevens reeds goed geborgd is in de markt en dat klanten hier nu al veelvuldig en onbeperkt gebruik van maken. Een klant kiest bewust voor een meetverantwoordelijke o.a. omdat deze zijn verbruiksgegevens aan hem of de aanbieder van energiediensten beschikbaar zal stellen in welke vorm dan ook. Indien de systeembeheerder (netbeheerder) deze taak krijgt toebedeeld, zal er onduidelijkheid voor de klant ontstaan. Ook zal dit een verstorende werking hebben op de vrije metermarkt’, aldus VMNED.

In een eerder stadium heeft VMNED samen met koepelorganisatie Netbeheer Nederland opgetrokken om artikel 5.13 uit het wetsvoorstel STROOM te verwijderen om dezelfde reden.

Einde persbericht


Terug naar Nieuwsoverzicht