Vereniging Meetbedrijven Nederland

‘STROOM negeert meetbedrijven’

(12-02-2015)

Wetsvoorstel voor meetdiensten in strijd met vrije energiemarkt

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) ziet in het huidige wetsvoorstel STROOM het belang van onafhankelijke meetbedrijven over het hoofd. Daarmee is het wetsvoorstel in strijd met het principe van de vrije energiemarkt. Dat meldt de Vereniging van Meetbedrijven (VMNED) in een brief aan de Vaste Kamercommissie van EZ.

Het ministerie van Economische Zaken beoogt met het wetsvoorstel STROOM de Elektriciteits- en Gaswet te combineren in een wetvoorstel. Doel van STROOM is een wetgeving die duidelijker en eenvoudiger is, met minder regeldruk voor bedrijven en minder lasten voor de overheid. Ook moet het geënt zijn op de Europese wetgeving, die een concurrerende economie faciliteert en die de transitie naar een duurzame energiehuishouding optimaal ondersteunt. Dat meldt het ministerie, dat het wetsvoorstel voorlegde aan marktpartijen. De internetconsultatie aan marktpartijen startte op 31 juli en liep 8 september af. Inmiddels hebben diverse partijen gereageerd, zoals Vereniging Eigen Huis, LTO Glaskracht en VEMW. Ook VMNED, dat de belangen behartigt van meetbedrijven, heeft een reactie ingediend.

Reactie VMNED
VMNED is het niet eens met artikel 5.13. Hierin staat dat een netbeheerder op verzoek een meetinrichting ter beschikking stelt aan een aangeslotene met een grote aansluiting en de meetinrichting beheert. VMNED pleit ervoor om dit artikel te verwijderen uit het wetsvoorstel, omdat de metermarkt voor grootverbruik al sinds 1998 een vrije markt is waarbij de klant zelf de keuze heeft om een meetverantwoordelijke te kiezen. Dit artikel draagt niet bij aan het optimaal functioneren van de commerciële metermarkt, aldus VMNED. De vereniging wijst erop dat als artikel 5.13 vervalt in artikel 6.5 lid a de marktrol meetverantwoordelijke expliciet moet worden benoemd. Dit is niet alleen van belang voor meetbedrijven, maar ook voor hun klanten.

Uitwerking
VMNED constateert na inzage van het bijgewerkte wetsvoorstel STROOM dat er met de reactie van VMNED niets is gedaan. ‘We hebben helaas moeten constateren dat er met onze inbreng niets is gedaan. Ook hebben we geen enkele reactie van EZ ontvangen waarom er niets is gedaan met ons commentaar,’ schrijft VMNED-voorzitter Herman Jonkman. ‘Wij vragen de commissie om onze opmerkingen zeer serieus te nemen en rekening te houden met de markt van meetbedrijven in Nederland. Meetbedrijven voorzien grootverbruikers van energie van comptabele metingen waarover de energieleverancier met de klant afrekent. Dit gebeurt in een vrije energiemarkt, maar het huidige wetsvoorstel houdt geen rekening mee.’

VMNED vraagt EZ om een reactie op haar brief en haar inbreng voor het wetsvoorstel STROOM.


 

‘STROOM negeert meetbedrijven’


Terug naar Nieuwsoverzicht