Vereniging Meetbedrijven Nederland

Erkende meetbedrijven dragen bij aan WENG-label

(21-01-2019)

Energiebesparing is niet geholpen bij labels die niet het daadwerkelijke energiegebruik van gebouwen meewegen, vindt technisch kennispartner TVVL. Daarom is met data van erkende meetbedrijven het Werkelijk EnergieNeutraal Gebouw (WENG)-label ontwikkeld.

Zowel de (voorlopige) eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) als de energielabelsystematiek zijn niet toegerust voor daadwerkelijke energiebesparing volgens TTVL. De kennispartner wil dat labels voor gebouwen gebaseerd zijn op de daadwerkelijke energie-efficiëntie. Het zogeheten WENG-label werkt met een indicator die gebaseerd op het gemeten energiegebruik via de hoofdmeters van een gebouw en het gebruiksoppervlak.

Erkende meetbedrijven
Om onafhankelijkheid van de meetdata te garanderen wordt het energiegebruik altijd gebaseerd op het jaarverbruik dat erkende meetbedrijven vaststellen. Dat meldt TVVL in een artikel over het WENG-label op haar website. De kennispartner overhandigde in december de labelsystematiek aan Diederik Samsom, onderhandelaar voor het Klimaatakkoord aan de sectortafel Gebouwde Omgeving.

Deelnemers WENG-label
De meetdata en gebruiksoppervlaktes van gebouwen worden in de WENG-indicator vergeleken met streefwaardes (energieneutraliteit en de doelstelling van 50 procent CO2-uitstootreductie voor 2030) en met andere gebouwen in de WENG-database. Het label loopt op van G (zeer onzuinig en meer dan 390 kilowattuur per vierkante meter) tot A (werkelijk energieneutraal en 0 + 7 kilowattuur per vierkante meter). De site van het WENG-label laat zien dat onder andere het RijksVastgoed Bedrijf, Spaces, Bam techniek, KWA Bedrijfsadviseurs en Siemens Building Technologies al meedoen aan de nieuwe systematiek.

Erkende meetbedrijven dragen bij aan WENG-label


Terug naar Nieuwsoverzicht