Vereniging Meetbedrijven Nederland

Subsidievrij windpark sluit aan op Nederlands net

(16-01-2019)

Het windpark Hollandse Kust Zuid I en II gaat aangesloten worden op het Nederlandse hoogspanningsnet. De aansluiting vindt plaats tussen het 700 MW windpark van Vattenfall en het Hollandse Kust Zuid Alpha offshoreplatform van TenneT.

Vattenfall won in maart 2018 de eerste subsidievrije openbare aanbesteding die door de Nederlandse overheid was uitgeschreven. Nu heeft de windparkontwikkelaar afspraken gemaakt met netbeheerder TenneT om het park offshore aan te sluiten op het hoogspanningsnet.

Steeds meer wind op net
De overeenkomst met Vattenfall is een mooie stap in de verduurzaming van het Nederlandse elektriciteitssysteem volgens Marco Kuijpers, senior manager Offshore Nederland. “Het net op zee gaat nu écht vorm krijgen met eerst 1.400 MW in windgebied Borssele, daarna Hollandse Kust Zuid en uiteindelijk Hollandse Kust Noord in 2023. En intussen bereiden wij ons, in goed overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, al voor op de volgende projecten op de Noordzee.”

Offshore transformatorplatformen
TenneT sluit het windpark aan met het net op zee Hollandse Kust. Dit net bestaat uit twee transformatorplatformen op zee met elk een capaciteit van 700 megawatt en twee 220 kilovolt elektriciteitskabels per platform. Deze kabels zijn via een nieuw te bouwen transformatorstation op land en uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation ‘Maasvlakte’ aan te sluiten op de Randstad 380 kV-Zuidring van TenneT. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie dan naar stroomgebruikers in het land.

Netverbindingen op zee
De twee verbindingen van het net op zee Hollandse Kust zuid zullen een jaar na elkaar in bedrijf gaan in 2021 en 2022, zoals afgesproken in het Energieakkoord. TenneT realiseert netverbindingen op zee met een capaciteit van in totaal minstens 3500 MW volgens een gestandaardiseerd concept van 700 MW per netverbinding.

Subsidievrij windpark sluit aan op Nederlands net


Terug naar Nieuwsoverzicht