Vereniging Meetbedrijven Nederland

Gelderse wijk experimenteert met eigen stroomnet

(11-01-2019)

Een Gelderse nieuwbouwwijk krijgt geen gasaansluiting, lucht-waterwarmtepompen en een lokaal coöperatief stroomnet. De samenwerkende organisaties gebruiken hiervoor de experimenteerregeling waarmee ze kunnen afwijken van de Elektriciteitswet 1988.

In Wezep gaan Greenchoice, Liander, Alliander-dochteronderneming ZOWN en projectontwikkelaar BBG werken aan het experiment. Het nieuwbouwplan ‘De Zeuven Heuvels’ gaat 57 volledig elektrische en energieneutrale woningen opleveren, die gasloos gebouwd zijn met een lucht-waterwarmtepomp en vloerverwarming. De wijk wordt gekoppeld aan het landelijke elektriciteitsnet, maar krijgt een eigen stroomnet om te kunnen experimenteren energieuitwisseling of de inzet van andere opwekinstallaties.

Regeling Experimenten Elektriciteitswet
Om onderling stroom uit te mogen wisselen moeten de organisaties afwijken van de elektriciteitswet. Daar wordt de experimenteerregeling voor gebruikt, legt Greenchoice op haar site uit. Deze regeling is onderdeel van het Energieakkoord om in 2023 16 procent hernieuwbare energie te produceren, licht RVO toe. Tot en met 2018 bood de regeling Experimenten Elektriciteitswet jaarlijkse openstellingen. Dit jaar volgt het besluit of de regeling doorgaat dan wel ruimer wordt.

Lokaal net met collectief zonnedak
De bewoners van de Zeuven Heuvels verenigen zich in een lokale energiecoöperatie die eigenaar wordt van het lokale stroomnet en een collectief zonnedak op een manege vlakbij de nieuwbouwwijk. Dit zonnedak van 1508 panelen moet jaarlijks 409.940 kilowattuur leveren, voldoende voor een gemiddeld stroomgebruik van 117 huishoudens aldus Greenchoice. De coöperatie krijgt één aansluiting voor grootverbruik in plaats van 57 losse aansluitingen en wordt gekoppeld aan een transformator. Via deze aansluiting kan het zonnedak de wijk van stroom voorzien maar kan ook bijgeleverd worden als de zon minder schijnt.

Inspiratie voor transitie aardgasvrije wijken
De Zeuven Heuvels is een project dat aansluit bij de transitie naar aardgasvrije wijken in Nederland, vindt Jeroen Vanson, manager Klantprojecten bij Greenchoice. “In het Regeerakkoord zijn afspraken gemaakt om aan het einde van de huidige kabinetsperiode 50.000 woningen per jaar op een andere manier dan met aardgas te verwarmen. Dit project kan als inspiratie dienen, niet alleen op technisch gebied, maar zeker ook als het gaat om draagvlak. Duidelijk is dat coöperaties voor dat lokale draagvlak een belangrijke rol kunnen spelen.”

Gelderse wijk experimenteert met eigen stroomnet


Terug naar Nieuwsoverzicht