Vereniging Meetbedrijven Nederland

Levering stroom komende jaren toereikend

(11-01-2019)

De leveringszekerheid van elektriciteit is de komende jaren toereikend volgens TenneT. Op middellange en lange termijn na 2025 zijn er leveringszekerheidsrisico’s door de afname van thermisch vermogen en onzekerheden op de Europese stroommarkt.

Hoewel meerdere centrales dicht zullen gaan, gaat de markt voor moderne, efficiënte gaseenheden verbeteren en zullen naar verwachting verschillende gascentrales die nu nog stilstaan na 2020 weer stroom kunnen produceren. Dat spreekt hoogspanningsnetbeheerder TenneT uit in haar jaarlijkse Rapport Monitoring Leveringszekerheid (2017-2033). Grensoverschrijdende verbindingen houden ook genoeg mogelijkheden open voor import en export: de technische import- en exportcapaciteit groeit met 60 procent van 5,5 gigawatt nu naar 9,1 gigawatt in 2025.

Risico’s leveringszekerheid na 2025
Na 2025 kunnen wel risico’s voor de leveringszekerheid van stroom ontstaan. Redenen hiervoor kunnen de verwachte afname van thermisch vermogen, onduidelijkheid over (her)investeringen in conventionele centrales, moeilijk rendabel te maken gascentrales en onzekerheid zijn over de mogelijke ontwikkeling van capaciteitsmarkten in verschillende Europese landen.

Gevolgen sluitende gas- en kerncentrales
De conclusies uit het rapport geven geen directe aanleiding om op korte termijn nieuwe maatregelen te treffen voor de toekomstige leveringszekerheid stelt TenneT, maar de netbeheerder adviseert wel om stroommarkten in buurlanden goed in de gaten te houden. TenneT verwijst naar de mogelijke uitfasering van Duitse kolencentrales, sluitende kerncentrales in België en de gevolgen van het nieuwe Europese regelpakket Clean Energy Package voor de leveringszekerheid.

Levering stroom komende jaren toereikend


Terug naar Nieuwsoverzicht