Vereniging Meetbedrijven Nederland

TenneT legt unieke ondergrondse hoogspanningskabel

(28-11-2018)

Het is een wereldwijde primeur volgens transmissienetbeheerder TenneT: een ondergrondse 380 kV-kabel van 20 kilometer tussen Vijfhuizen en Bleiswijk. De aanleg is onderdeel van een nieuwe hoogspanningsverbinding die stroom van off-shore windparken in de Noordzee aan land gaat brengen.

Het grootste deel van de verbinding die TenneT de Randstad 380 kV Noordring noemt wordt bovengronds aangelegd. Maar om ruimtelijke knelpunten te omzeilen in het tracé tussen Beverwijk en Bleiswijk wordt een ondergrondse kabel over een lengte van 20 kilometer aangelegd. Deze verbinding bestaat uit vijf tracés, die op hun beurt zijn opgebouwd uit 12 parallele kabels waardoor de totale hoeveelheid 380 kV-kabel 240 kilometer bedraagt, legt TenneT uit op haar site.

Onderzoeksprogramma
De ondergrondse 380 kV-verbindingen moeten op het hoogste spanningsniveau feilloos functioneren in een zwaar belast en vermaasd hoogspanningsnet, stelt de transmissienetbeheerder over het project. Daarom wordt de hoogspanningsverbinding gemonitord en begint er een internationaal onderzoeksprogramma van de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven in samenwerking met TenneT en haar Oostenrijkse collega APG.

Derde kwartaal 2019 klaar
Begin november zijn er op 798 locaties wintrackmasten geplaatst voor de bovengrondse verbinding. Er worden nog 35 nieuwe mastlocaties aangelegd en tussen Beverwijk en Bleiswijk zijn al 38 masten in gebruik genomen. TenneT stelt dat de Randstad 380 kV Noordring in het derde kwartaal van volgend jaar klaar zal zijn.

Foto: TenneT.eu

TenneT legt unieke ondergrondse hoogspanningskabel


Terug naar Nieuwsoverzicht