Vereniging Meetbedrijven Nederland

VMNED vult Energeia aan over beschikbare meetdata

(16-08-2018)

Omgevingsdiensten kunnen via meetbedrijven de energiegebruiksgegevens van bedrijven inzien om verplichte energiebesparingsmaatregelen te controleren. Het is een misverstand dat netbeheerders, die gebruiksgegevens niet mogen ontsluiten, hiervoor verantwoordelijk zijn, zegt de vereniging van meetbedrijven in Nederland (VMNED) in een reactie op Energeia.

De Wet milieubeheer verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Het schort echter aan naleving en handhaving, dus moet er een informatieplicht gaan gelden voor bedrijven om te laten zien welke energiebesparende maatregelen ze nemen. Omgevingsdiensten zijn sceptisch over de voorgestelde informatieplicht en zouden gebruiksgegevens van bedrijven graag via netbeheerders inzien om gerichter te controleren. Dat meldde Energeia onlangs op basis van aanbevelingen van CE Delft, die de erkende maatregelen voor energiebesparing uit de Wet milieubeheer evalueerde.

Vrije markt energiegebruiksgegevens bedrijven
Netbeheerders mogen gebruiksgegevens van bedrijven nu niet delen uit privacy-overwegingen. Maar de bedrijven die verplicht energie moeten besparen vallen helemaal niet onder het regime van netbeheerders, geeft voorzitter van de vereniging van meetbedrijven in Nederland (VMNED) Herman Jonkman aan. “Netbeheerders ontsluiten vooral gegevens van kleinverbruikers en daarvoor gelden strenge privacyregels. Voor de energiegebruiksgegevens van grootzakelijke bedrijven, variërend van een groot deel van het mkb tot aan Tata Steel, bestaat een vrije markt.” Het Energeia-artikel over Omgevingsdiensten en gebruiksgegevens van bedrijven is inmiddels aangevuld met de reactie van VMNED.

Energiestromen volgen met ‘near time’-metingen
Meetverantwoordelijke bedrijven (MV’s) en overige dienstenaanbieders (ODA’s) kunnen met toestemming van de bedrijven omgevingsdiensten inzicht geven in gebruiksgegevens en data verrijken om energiebesparing te stimuleren. Dat kan en mag met bestaande structuren, zonder dure technische oplossingen of wettelijke veranderingen”, benadrukt Jonkman. “Steeds meer bedrijven beschikken via meetverantwoordelijken of ODA’s over gedetailleerde ‘near time’-metingen, om energiestromen in bedrijfsprocessen te kunnen volgen.”

Informeren en adviseren
VMNED kan omgevingsdiensten informeren hoe ze toegang krijgen tot de energiegebruiksgegevens van bedrijven. Omgevingsdiensten zouden deze bedrijven toestemming moeten vragen om data te ontsluiten, stelt Jonkman voor. Meetverantwoordelijke bedrijven faciliteren dit vervolgens door omgevingsdiensten toegang te geven tot een webportal waar gebruiksgegevens in te zien zijn. ODA’s zouden dan deze data kunnen verrijken om bijvoorbeeld met energiemonitoring bedrijven te helpen met de verplichte energiebesparing.

Direct aan de slag met energiebesparing
De vereniging van meetbedrijven en overige dienstenaanbieders wil de energietransitie ondersteunen. Duidelijk maken hoe energiegebruiksgegevens van bedrijven met bestaande mogelijkheden uit de huidige markt te ontsluiten zijn draagt hieraan bij, vindt Jonkman. “Omgevingsdiensten en besparingsplichtige bedrijven hoeven niet te wachten op de netbeheerder of wetgever, maar kunnen nu direct met energiebesparing aan de slag.”

VMNED vult Energeia aan over beschikbare meetdata


Terug naar Nieuwsoverzicht