Vereniging Meetbedrijven Nederland

Wiebes vertrouwt op cybersecurity van stroomnet

(16-08-2018)

De digitalisering van het elektriciteitssysteem brengt nieuwe kwetsbaarheden met zich mee die nog niet altijd volledig in beeld zijn, stelt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi). Minister Wiebes wijst in een reactie op bestaand beleid dat cybersecurity in het stroomnet zou moeten garanderen.

Denkt u aan digitale veiligheid in het stroomnet, dan denkt u misschien vooral aan cybercriminaliteit. De digitalisering van het elektriciteitssysteem brengt echter ook andere risico’s met zich mee, legt de RLi uit in haar rapport ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’. De Raad waarschuwt ook voor “de potentiële gevolgen van softwareontwerpfouten” en “onvoorzien ‘gedrag’ van autonome systemen die de stroomvoorziening in toenemende mate reguleren”.

Overheid moet focus cybersecurity verleggen
Hoewel de overheid steeds meer aandacht heeft voor cybersecurity, signaleert de RLi dat er nog onvoldoende zicht is op andere digitale kwetsbaarheden. Ook richt digitale veiligheid zich nu veel op de publieke delen van het elektriciteitsnet, terwijl risico’s juist meer opduiken in private onderdelen. De RLi beveelt de overheid onder andere aan om de gevolgen van digitalisering voor de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening te onderzoeken, no-regretmaatregelen te nemen om digitale kwetsbaarheden in te dammen en Europees samen te werken om kwetsbaarheden van het digitale net aan te pakken.

Cybersecurity Agenda en Digital Trust Center
In een Kamerbrief reageert minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op de aanbevelingen van de RLi en laat hij doorschemeren dat bestaand beleid cybersecurity van het stroomnet voldoende garandeert. Het kabinet erkent de complexiteit van de ontwikkelingen die samenhangen met digitalisering en heeft daarom een ambitieuze Nederlandse Cybersecurity Agenda gepresenteerd, werkt aan de implementatie van de roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software (DVHS) en de verdere inrichting van het Digital Trust Center.

Verplichte certificering online apparatuur
Zowel de overheid als de stroomsector voorziet ook in andere aanbevelingen van de RLi, lijkt Wiebes te stellen. Certificering en standaardisering is volgens de RLi een no-regretmaatregel en dat gebeurt volgens de minister al via netcodes en technische normenkaders. “Het is onvermijdelijk dat hier ook steeds meer aandacht zal zijn voor digitalisering.” De digitale veligheidsrisico’s van private onderdelen in het net zijn volgens Wiebes af te vangen met ‘generieke normen en certificering’. “De staatssecretaris van EZK werkt aan de uitwerking van de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software (DVHS). In EU-verband pleit het kabinet voor verplichte certificering van op internet aangesloten apparatuur.”

Foto: Futurefacts.nl

Wiebes vertrouwt op cybersecurity van stroomnet


Terug naar Nieuwsoverzicht