Vereniging Meetbedrijven Nederland

Politieke vragen experimenteerruimte netbeheerders

(30-03-2018)

Hoe neemt Nederland nieuwe duurzame bronnen in haar energievoorziening op? De Wet voortgang energietransitie wil netbeheerders experimenteerruimte geven om hierachter te komen. De Eerste Kamer heeft echter vragen over wat netbeheerders straks mogen proberen en hoe dat getoetst wordt.

Het voorstel voor de Wet voortgang energietransitie, ook bekend als de Wet Vet, is onlangs schriftelijk behandeld door de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Met de zogeheten Wet Vet wil de regering “bestaande belemmeringen voor de energietransitie wegnemen en de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet toekomstbestendig maken”, vatten de leden van de D66-fractie in de Eerste Kamer het wetsvoorstel samen. De Tweede Kamer ging eind januari akkoord met de wet.

Zorgen netbeheerders
De rol en de taken van netbeheerders zijn in de Wet vet ‘duidelijker afgebakend’ dan nu het geval is, stelde Energeia onlangs. Tegelijkertijd moeten netbeheerders onder de nieuwe regelgeving experimenteerruimte en tijdelijke taken krijgen om de energietransitie te bevorderen. Over die ruimte voor experimenten loopt echter al enige tijd een discussie binnen en buiten Den Haag: Netbeheer Nederland gaf vorig jaar nog aan zich zorgen te maken of netbeheerders “in de praktijk wel voldoende speelruimte” krijgen.

Wie mag wat uitproberen?
De politieke discussie over experimenterende netbeheerders zet zich nu in de Eerste Kamer voort. Leden van de CDA-fractie vragen zich af hoeveel ruimte netbeheerders precies krijgen: als een paar gemeenten samen met een netbeheerder een wijk van het aardgas afhalen, mogen alle gemeenten en netbeheerders dit dan ook?

Flexibel
De D66-fractie stelt een soortgelijke vraag als het CDA en wil tevens weten waarom experimenten van netbeheerders vooraf en niet achteraf getoetst worden. GroenLinks vindt op haar beurt dat de “ruimte voor nieuwe taken” van netbeheerders beperkt blijft met deze wet: hoe kan de Wet Vet flexibel inspringen op snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen? Uiterlijk 30 maart verwachten de Eerste Kamerleden antwoord van de regering.

Politieke vragen experimenteerruimte netbeheerders


Terug naar Nieuwsoverzicht