Vereniging Meetbedrijven Nederland

Politieke druk voor gasloze toekomst

(26-01-2018)

Nieuwgebouwde woningen zouden geen gasaansluiting meer moeten krijgen en bedrijven moeten van het gas af. Uit verschillende Haagse hoeken klinkt deze oproep.

““Het is van de zotte dat nieuwbouwhuizen nog steeds verplicht op het gasnetwerk worden aangesloten”, vindt D66-Kamerlid Rob Jetten: Nederland wil immers ‘van het gas af. “Dan hoeft er op termijn geen gas in Groningen meer op te worden gepompt en het is beter voor het klimaat.” In een gezamenlijk bericht stelt VVD-Kamerlid Yeşilgöz-Zegerius dat Nederland ‘concrete stappen moet zetten’ wil Nederland echt verduurzamen. “En waarom zouden we een huizenbezitter laten betalen voor een voorziening waar we vanaf willen? Dat vind ik niet logisch.”

Rijdende trein
De Kamerleden stappen met hun pleidooi in een rijdende trein. De discussie over gasloze nieuwbouw loopt al enige tijd en wordt verder opgestookt door een brief van minister Wiebes aan tweehonderd bedrijven waarin hij oproept om in 2022 gas uit te faseren, schrijft de Telegraaf. Een soortgelijke oproep deed Maya van der Steenhoven, directeur Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, bij projectontwikkelaars. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en GroenLinks stelden eerder dat de verplichte gasaansluiting voor nieuwe woningen losgelaten moet worden.

Overhaast
Van der Steenhoven zegt in haar brief aan Neprom dat projectontwikkelaars het gasloze pleidooi voor nieuwbouw juist zouden moeten omarmen. Neprom wil dat de aansluitplicht voor gas niet in 2019, maar in 2021 geschrapt wordt voor nieuwbouw. Een ‘overhaast’ verbod zou leiden tot ‘ongelukken, waar de bewoners van de nieuwe woningen de dupe van worden’. Dit staat volgens Van der Steenhoven echter haaks op de green deal voor energieneutrale nieuwbouw die de vereniging in maart 2017 ondertekende, waarmee Neprom zich ‘tegenstander van nieuwe aardgasnetten toonde’.

Lees hier over de discussie rond gasloze nieuwbouw, over de standpunten van Neprom en Maya van der Steenhoven en de brief van Wiebes aan tweehonderd bedrijven.

Politieke druk voor gasloze toekomst


Terug naar Nieuwsoverzicht