Vereniging Meetbedrijven Nederland

Het laatste nieuws

Monitoring Berichtenverkeer April 2019

 voor meer informatie klik hier...
Geplaatst op: 11-10-2019 » Lees verder...

Monitoring Berichtenverkeer Maart 2019

 voor meer informatie klik hier...
Geplaatst op: 31-07-2019 » Lees verder...

Monitoring Berichtenverkeer Februari

 voor meer informatie klik hier...
Geplaatst op: 11-04-2019 » Lees verder...

"Geef de energieconsument de regie over zijn eigen slimme-meterdata"

Lees meer in het nieuwsbericht van de Autoriteit Consument en Markt: ...
Geplaatst op: 30-03-2019 » Lees verder...

Monitoring Berichtenverkeer Januari 2019

 voor meer informatie klik hier...
Geplaatst op: 05-03-2019 » Lees verder...

Erkende meetbedrijven dragen bij aan WENG-label

Energiebesparing is niet geholpen bij labels die niet het daadwerkelijke energiegebruik van gebouwen meewegen, vindt technisch kennispartner TVVL. Daarom is met data van erkende meetbedrijven het Werkelijk EnergieNeutraal Gebouw (WENG)-label ontwikke...
Geplaatst op: 21-01-2019 » Lees verder...

Subsidievrij windpark sluit aan op Nederlands net

Het windpark Hollandse Kust Zuid I en II gaat aangesloten worden op het Nederlandse hoogspanningsnet. De aansluiting vindt plaats tussen het 700 MW windpark van Vattenfall en het Hollandse Kust Zuid Alpha offshoreplatform van TenneT. Vattenfall wo...
Geplaatst op: 16-01-2019 » Lees verder...

Enexis vervangt risicovolle gasmeters

 Bijna 50.000 slimme gasmeters van fabrikant Itron worden door Enexis preventief vervangen. Begin december is al een kleine partij vervangen nadat bij enkele meters een klein gaslek ontdekt werd. Enexis voerde na het ontdekte gaslek verder kw...
Geplaatst op: 11-01-2019 » Lees verder...

Gelderse wijk experimenteert met eigen stroomnet

Een Gelderse nieuwbouwwijk krijgt geen gasaansluiting, lucht-waterwarmtepompen en een lokaal coöperatief stroomnet. De samenwerkende organisaties gebruiken hiervoor de experimenteerregeling waarmee ze kunnen afwijken van de Elektriciteitswet 198...
Geplaatst op: 11-01-2019 » Lees verder...

Levering stroom komende jaren toereikend

De leveringszekerheid van elektriciteit is de komende jaren toereikend volgens TenneT. Op middellange en lange termijn na 2025 zijn er leveringszekerheidsrisico’s door de afname van thermisch vermogen en onzekerheden op de Europese stroommarkt....
Geplaatst op: 11-01-2019 » Lees verder...

Liander leidt technici sneller op met praktijkveld

Om met genoeg technici de energietransitie aan te kunnen heeft Liander een eigen praktijkveld gebouwd. Leerling-monteurs kunnen met de nagebouwde installaties de nodige ervaring opdoen. Netbeheerder Liander heeft door de groeiende economie en de e...
Geplaatst op: 11-01-2019 » Lees verder...

Dit zegt het Klimaatakkoord over netbeheer

Het onlangs gepresenteerde concept-Klimaatakkoord is een ‘belangrijke tussenstap’ volgens de Nederlandse netbeheerders. Wat staat er in de afspraken eigenlijk over stroom, gas, warmte en infrastructuur? Een paar dagen voor Kerst overha...
Geplaatst op: 11-01-2019 » Lees verder...

Regionale netten kampen met teveel zonnestroom

Stroomnetten in Groningen, Drenthe en Overrijssel kampen met een capaciteitsprobleem. Doordat er meer duurzame elektriciteit wordt opgewekt dan verwacht, is er steeds minder ruimte voor grootverbruikersaansluitingen. Netbeheerders Enexis en TenneT...
Geplaatst op: 11-01-2019 » Lees verder...

Monitoring Berichtenverkeer November 2018

  voor meer informatie klik hier...
Geplaatst op: 07-01-2019 » Lees verder...

Monitoring Berichtenverkeer Oktober 2018

  voor meer informatie klik hier...
Geplaatst op: 03-12-2018 » Lees verder...

SodM: Gasmeter veilig, maar controle moet beter

De slimme gasmeters in Nederlandse woningen zijn nu veilig, maar regionale netbeheerders moeten wel sneller meters vervangen die afwijkingen vertonen. Dit concludeert Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar aanleiding van onderzoek naar de veili...
Geplaatst op: 28-11-2018 » Lees verder...

NAM test installaties met robots

Om minder inspecteurs de weg op te sturen test de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) inspectierobots die onbemande olie- en gasinstallaties op land gaan controleren. De robots zijn eerder getest bij een raffinaderij van Shell. De robots zijn ...
Geplaatst op: 28-11-2018 » Lees verder...

Gelijkstroomnet Liander goedgekeurd

Liander wil op bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark het eerste gelijkstroomnet in Nederland ontwikkelen. De Autoriteit Consument en Markt is van plan om Liander voor het experiment een ontheffing van vijf jaar te verlenen voor bepaalde rege...
Geplaatst op: 28-11-2018 » Lees verder...

TenneT legt unieke ondergrondse hoogspanningskabel

Het is een wereldwijde primeur volgens transmissienetbeheerder TenneT: een ondergrondse 380 kV-kabel van 20 kilometer tussen Vijfhuizen en Bleiswijk. De aanleg is onderdeel van een nieuwe hoogspanningsverbinding die stroom van off-shore windparken in...
Geplaatst op: 28-11-2018 » Lees verder...

VMNED en NBNL besparen geld en tijd met nieuwe samenwerking

VMNED en de Werkgroep Meterpool van Netbeheer Nederland hebben een nieuwe overeenkomst getekend voor samenwerking in de meterpools. Daardoor zijn er geen administratieve audits meer nodig, wat beide organisaties geld en tijd bespaart volgens pooloper...
Geplaatst op: 28-11-2018 » Lees verder...

Meer aandacht voor hybride en open warmtenetten

Warmte van lage temperatuur en uit verschillende bronnen kan soelaas bieden voor aardgasvrije nieuwbouw. Hybride en open netten gevoed met deze warmte krijgen door de dichtdraaiende gaskraan meer aandacht, maar kennen nog altijd praktische uitdaginge...
Geplaatst op: 28-11-2018 » Lees verder...

Zuid-Hollandse nieuwbouw 56 procent gasloos

Voor het eerst krijgt netbeheerder Stedin meer aanvragen voor een nieuwbouwwoning zonder aardgas dan met. Sinds 1 juli 2018 wordt voor 56 procent van alle nieuwbouwprojecten geen aansluiting meer gevraagd in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. ...
Geplaatst op: 28-11-2018 » Lees verder...

Monitoring Berichtenverkeer September 2018

  voor meer informatie klik hier...
Geplaatst op: 06-11-2018 » Lees verder...

Monitoring Berichtenverkeer Augustus 2018

  voor meer informatie klik hier...
Geplaatst op: 01-10-2018 » Lees verder...

Monitoring Berichtenverkeer Juli 2018

  voor meer informatie klik hier...
Geplaatst op: 04-09-2018 » Lees verder...