DNWG INFRA BV

DNWG

In een tijd waarin energiebesparing en duurzaamheid hoog op de agenda staan, biedt DNWG Infra een compleet pakket aan diensten op het gebied van meettechniek. Naast reguliere en specialistische meetdiensten omvat de dienstverlening verschillende vormen van monitoring. Met Energiemonitoring heeft u per locatie online inzage in uw verbruiksgegevens van bijvoorbeeld uw elektriciteit-, water-, warmte- of gasaansluitingen.
Zo helpt DNWG Infra u om een eerste stap te zetten op weg naar een duurzame bedrijfsvoering.
Een greep uit de mogelijkheden op het gebied van meettechniek:

Meetdiensten

Afnemers van elektriciteit en gas kunnen sinds de liberalisering van de energiemarkt hun energieleverancier uitkiezen. Grootverbruikers bepalen zelf van welke meetverantwoordelijke ze gebruik willen maken. Hebt u naast een grootverbruik aansluiting ook een of meerdere kleinverbruik aansluitingen, dan kunt u ook gebruik maken van onze dienstverlening als meetbedrijf. Wij zorgen er onder andere voor dat de meetgegevens bij de netbeheerder worden aangeleverd.
Wat kan DNWG Infra voor u betekenen?
DNWG Infra biedt volledige dienstverlening op het gebied van ‘metering’:
• beheer en onderhoud van verbruiksmeters;
• verzameling van meetgegevens voor verzending naar de regionale netbeheerder;
• verzameling van meetgegevens voor verzending naar de klant.
Op zijn beurt stuurt de netbeheerder deze gegevens door naar de leverancier van wie u een rekening ontvangt voor het verbruik.

Meten=weten

Met de meetdiensten van DNWG Infra voldoet u aan alle wettelijke eisen die worden gesteld aan verbruiksmetingen. Wilt u exact weten wat het verbruik is van verschillende bedrijfsonderdelen? Dan zijn we u van dienst met metingen op maat. Een uitgekiend systeem van tussenmetingen biedt inzicht in meetgegevens van specifieke bedrijfsonderdelen. Zo heeft u een instrument in handen om besparing te stimuleren. Tenslotte kunt u op basis van deze gegevens energiekosten intern doorbelasten.
Bekijk ook eens de volgende projecten uit ons projectdossier:
– Testen met slimme meters
– Energiemeters in Groningen
– Slimme meters in Amstelveen
– Meetdiensten Schiphol
– Inzicht in uw energieverbruik
Kostenbeheersing en verantwoord ondernemen: twee goede redenen om grip te krijgen op uw energieverbruik. Inzicht in dat verbruik is de eerste stap daartoe.

DNWG Infra biedt u online toegang tot uw actuele en historische verbruiksgegevens, 24 uur per dag, net zo gedetailleerd als u dat wilt. Met monitoring van DNWG Infra is de eerste stap gezet naar reductie van verbruik en kosten.

Online tool Energiemonitoring

De online Energiemonitoring tool van DNWG Infra biedt inzicht in het verbruik van elektriciteit, warmte, gas en water. Er wordt rekening gehouden met dag- en nachttarieven, het piekvermogen wordt inzichtelijk gemaakt en gerelateerd aan het gecontracteerd vermogen. De gegevens worden per kwartier of uur, maar ook per maand of jaar weergegeven.
Met deze gegevens kunt u nagaan of uw huidige energiecontract aan herziening toe is. Ook brengt u zo reductiemogelijkheden in kaart.

Contactgegevens

Anthony Fokkerstraat 8
4462 ET Goes
www.dnwg-meetdiensten.nl
Bezoek de website