Vereniging Meetbedrijven NederlandJohan Kamp

VMNED heeft tijdens de algemene ledenvergadering enkele nieuwe mensen benoemd voor een functie in bestuur of werkgroep.

Het gaat hierbij om de volgende personen:
- Johan Kamp van Innax is nieuw bestuurslid. Hij is de opvolger van Cor Alberts van Cogas
- De nieuwe voorzitter werkgroep grootverbruik elektriciteit is Gertjan van Diggelen van Stedin Meetbedrijf
  Hij is de opvolger van Fons Heijselaar van Alliander
- Kevin Vermeulen (Eneco Warmte & Koude) is de nieuwe voorzitter van de werkgroep warmte.
  Hij is de opvolger van zijn collega Hans Witteloostuijn

Overige mededelingen n.a.v. de ALV:
• De begroting van VMNED voor 2015 is aangenomen.
• VMNED zoekt nog een bestuurslid uit de geleding Warmte