Vereniging Meetbedrijven NederlandKantoor van Rijkswaterstaat in Utrecht, waarvoor Ebatech energiemeters gaat beheren


Meetbedrijf Ebatech gaat de gas- en elektriciteitsmeters in alle panden van de Rijksoverheid in Nederland met een grootverbruikaansluiting beheren.

In totaal gaat het om ruim 1.100 aansluitingen voor grootverbruik, vooral bij Defensie, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf. Ebatech verzamelt ook bij de diverse netbeheerders de meterstanden van alle aansluitingen voor kleinverbruik in Rijkspanden. Ebatech kwam na een aanbesteding als winnaar uit de bus. Het contract heeft een looptijd van acht jaar. Door met één partij afspraken te maken over tarieven en facturering, bespaart het Rijk zo’n 250.000 euro per jaar.

Meetdiensten centraal
Het Rijk had tot nu toe te maken met een groot aantal meetbedrijven verspreid over het land, die allemaal een maandelijkse factuur stuurden. Nu komen alle meetdiensten in één hand. Alle meterstanden komen daardoor eenduidig in het energiemanagementsysteem van de Rijksoverheid. Zo krijgt het Rijk goed inzicht in energieverbruik en kosten. In totaal verbruikt het Rijk ongeveer 140 miljoen m3 gas (circa 7 miljoen euro) en 1 miljard kWh elektriciteit (120 miljoen euro) per jaar.