Vereniging Meetbedrijven NederlandFred van Hooff, vestigingsdirecteur van ingenieursbedrijf Aveco de Bondt in Amersfoort, ondertekent namens Primium de overeenkomst voor de taak van coördinator voor de meterpool grootverbruik gas. Primium is een onderdeel van Aveco de Bondt.


Primum en CO2Management trekken gezamenlijk op om invulling te geven aan de rol van meterpoolcoördinator voor grootverbruik gas.

Een meterpool heeft als doel om energiemeters steekproefsgewijs te controleren. Dit bespaart kosten, omdat niet elke meter jaarlijks hoeft te worden gecontroleerd.
Bijzonder is dat de rol van meterpoolcoördinator voor grootverbruik gas komende tijd zal worden vervuld door twee bedrijven. Primum, vertegenwoordigd door Joost Spanjer, richt zich daarbij op het administratieve beoordelingsproces. CO2 Management, vertegenwoordigd door Leo Smit, ontwikkelt een nieuw on-line meterpoolsysteem. Primum zal voor de VMNed leden het eerste aanspreekpunt zijn. Niettemin zullen CO2 Management en Primum voor de belangrijke afstemmomenten met VMNed gezamenlijk optrekken. Ze zullen vele vergaderingen meemaken met onder meer Bouke de Jong, senior projectcoordinator van Stedin Meetbedrijf en voorzitter van de technische werkgroep gas. De Jong zegt blij te zijn met het ‘vers bloed’ voor de meterpool. Hij verwacht dat dit bijdraagt aan innovatie, kostenreductie en betere dienstverlening.Joost Spanjer

Over Primum
Primum helpt bedrijven een strategie te ontwikkelen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Transparant verslagleggen en goed datamanagement zijn belangrijke voorwaarden om dit te kunnen doen. Daarbij zorgt Primum voor de juiste beoordelingssystemen. Joost Spanjer was tot 2010 betrokken bij VolkerWessels als projectontwikkelaar en exploitant van een breed scala aan decentrale energie-installaties en infrastructuren. Sindsdien is hij betrokken als projectmanager binnen Primum met een passie voor het ontwerpen van waardevolle product- of procesinnovaties. Direct betrokkenen vanuit Primum zijn Evelien Ploos van Amstel en Robin Evers.Leo Smit

Over CO2-management
Leo Smit is zeer ervaren en deskundig als het gaat om energiebeheer, CO2-reductie, automatiseringsoplossingen en daaraan gerelateerde implementatietrajecten. Binnen CO2 Management zorgt hij voor de aansluiting van het administratieve proces en de daarbij te realiseren automatisering. Mocht u de komende tijd de namen Harm Langen, Arjan Diepenbroek en Kevin Reintjes ‘horen vallen’: zij verzorgen de technische ontwikkeling van de meetpoolportal.
Primum en CO2Management kijken uit naar de verder samenwerking met VMNed en staan als ‘jeudige’ meterpoolcoördinator graag open voor suggesties en verbeteringen.