Vereniging Meetbedrijven Nederland
De vereniging van meetbedrijven is dit jaar actiever bezig met externe communicatie. Dat gebeurt door regelmatig nieuws op de website te plaatsen en dit door te zetten naar LinkedIn en Twitter.


De inspanningen zorgen voor meer bezoekers op de website, zo blijkt uit een tussenrapportage van de werkgroep communicatie. Medewerkers uit de werkgroep hebben dit voorjaar trainingen voor sociale media en Google Analytics gevolgd, waarmee ze gegevens over de bezoekers aan de website en hun leesgedrag kunnen analyseren. De website van VMNED is eind 2011 gelanceerd om de vereniging meer zichtbaar te maken en om informatie over de vereniging te geven. Een besloten gedeelte biedt leden de mogelijkheid om informatie en stukken voor vergaderingen te downloaden. Ook biedt het leden een platform om hun bedrijf te presenteren. Na enige aanlooptijd en een aantal veranderingen blijkt dit een succesvolle stap te zijn.

Het aantal bezoekers aan de website van VMNED is gestegen van 580 in januari naar 850 in september. Dit is te verklaren doordat meer berichten werden doorgeplaatst op sociale media zoals Twitter en LinkedIn. Ook kwamen in juli extra bezoekers af op de website na een bijeenkomst voor ODA’s op 30 juni. De meest bekeken rubrieken op de website zijn publicaties, nieuwsbrieven en ledenoverzicht. De stijging van het aantal bezoekers is mede een gevolg van de nieuwsbrief van VMNED, die doorlinkt naar berichten op de website. De nieuwsbrieven van juli en september werden aangekondigd via de website, Twitter en LinkedIn.

Speciale aandacht is er voor het berichtenverkeer, dat in juli en augustus voor een piek van 80 bezoekers zorgde. Dat komt ook doordat deze rubriek werd doorgezet naar Twitter en LinkedIn. VMNED is vanaf het voorjaar regelmatig actief op deze twee kanalen. Vooral LinkedIn lijkt het beste sociale medium voor leden van VMNED. Hoewel Twitter niet favoriet blijkt onder de leden (er zijn nog maar 77 volgers) is het toch belangrijk om hierop actief te zijn, omdat VMNED hiermee aandacht genereert onder potentiele leden.