Vereniging Meetbedrijven Nederland

Nederland controleert haar energiemeters niet eens in de zeven jaar maar met steekproeven. Dat meldde voorzitter Herman Jonkman van VMNED tijdens het congres ‘Meten van warmte’.


Tijdens het congres kwam ook de metrologiewet aan de orde. Een van de sprekers was Herman Jonkman, voorzitter van de vereniging van meetbedrijven (VMNED). Hij ging in op het systeem dat Nederland hanteert om energiemeters te controleren, het zogeheten meterpoolsysteem. Jonkman: ‘In Nederland werken we met een uniek systeem. Andere landen kijken met jaloezie naar de manier waarop Nederland haar energiemeters controleert. We vervangen niet als in de omringende landen eens in zeven jaar alle meters, maar we controleren op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Dat doen we door middel van een steekproef waarbij we alle typen meters, zowel elektriciteitsmeters voor kleinverbruikers als alle gasmeters en warmtemeters controleren.’

Meterpool
VMNED coördineert de controle van de energiemeters vanuit de zogeheten meterpool. Afhankelijk van de uitkomst van deze controles kunnen groepen meters worden afgekeurd of voor een periode van vijf jaar worden goedgekeurd. Afgekeurde meters dienen binnen anderhalf jaar te worden verwijderd. Wel is het nodig om toezicht te houden op controles, zegt Jonkman. ‘Vanuit Economische zaken is Verispect als toezichthouder aangewezen op de uitvoering van de controles. Dit is gekoppeld aan de metrologiewet, dat voorheen de ijkwet werd genoemd. Vanuit VMNED is er een coördinator aangesteld om de landelijke steekproef te begeleiden. Dit gebeurt zowel op voortgang als op afwijkingen en controles in het veld.’

Wat betekent  dit voor u als bedrijven?
Om aan de warmtemeterpool te kunnen deelnemen moet u lid worden van VMNED, maar moeten er binnen uw bedrijf ook een aantal zaken worden ingericht. Hierbij moeten u denken aan een goed en volledig meterbestand. Ook moet u maandelijks periodiek informatie aanleveren bij de coördinator. Die  wordt gebruikt om de voortgang van uitwisseling van afgekeurde populaties te monitoren, maar ook om de steekproef voor het komende(pool)jaar te bepalen. Tijdens dit jaar worden de opgegeven meters gecontroleerd. De resultaten moeten worden verstuurd naar de coördinator. Na het pooljaar stelt de coördinator het poolbesluit op dat aangeeft of er populaties zijn afgekeurd of dat ze voor een volgende periode zijn goedgekeurd. Is een populatie afgekeurd dan moeten deze binnen een periode van anderhalf jaar vervangen worden.

Kost dit veel tijd en investeringen?
Dit hangt af van hoe uw bedrijf de meterbestanden heeft ingericht en of u de informatieverstrekking kunt automatiseren. Ook moeten er werkinstructies worden geschreven om zo te kunnen aantonen hoe er gewerkt wordt. Dit zal bij de opstart tijd kosten, maar hoeveel tijd dit kost is afhankelijk van uw bedrijfssituatie. Voorop staat dat all-in kosten voor poolparticipatie vele malen lager zijn dan op individuele basis een controlesysteem voeren.
Verder zijn er een aantal momenten in het jaar wanneer er actie ondernomen moet worden, denk hierbij aan het bijwonen van de vergaderingen van de Technische Werkgroep Warmte, maar ook de saneersessies en de sessie rond het poolbesluit. Binnen uw bedrijf zijn er ook momenten wanneer actie moet worden ondernomen. Denk hierbij aan het samenstellen van de aselecte lijsten, het versturen van de ijkresultaten en het maken en bewaken van de eventuele afkeurbestanden.

Concluderend: het meterpoolsysteem in Nederland is uniek, maar verwacht wel van bedrijven een serieuze inspanning.

Cor Alberts, Sentiunt
Cor Alberts, uittredend bestuurslid van VMNED, stelt zich met zijn bedrijf Sentiunt beschikbaar om de warmtebedrijven te helpen met het inrichten van de metercontroles. Op deze manier kunnen de warmteleveranciers een soepele aansluiting vinden bij VMNED.