Vereniging Meetbedrijven Nederland


Herman Jonkman

Herman Jonkman is opnieuw verkozen tot voorzitter van de vereniging van meetbedrijven (VMNED). Dat volgt uit de algemene ledenvergadering op 9 oktober in Den Bosch.

VMNED hield op 9 oktober een algemene leden vergadering bij de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. In de Brabanthallen vond de vakbeurs Energie 2014 plaats waar VMNED ook een stand had. Tijdens de ledenvergadering was een agenda samengesteld met de essentiële punten. Daarnaast was er ruimte voor discussie.  Het nieuwe reglement voor de warmtemeters werd aangenomen. Bij de vragenronde kwamen het onderwerp van de plaatsing van prioritaire meters weer naar voren. Er is veel vertraging bij de plaatsing en slechte communicatie. De ALV besloot tot een algemeen onderzoek in samenwerking met Netbeheer Nederland en de VEDEK door een enquête waarbij ook het onderwerp van mogelijke fraude van meetgegevens door het klantmandaat zal worden meegenomen. Tenslotte besloot de ALV om Herman Jonkman voor nog een periode van drie jaar te verkiezen tot voorzitter.