Vereniging Meetbedrijven Nederland

Voorzitter ambieert level playing field en zelfreinigend systeem


Herman Jonkman (foto: Renze Dijkema)

De leden van VMNED kiezen voor de derde keer Herman Jonkman als onafhankelijk voorzitter. In zijn nieuwe zittingsperiode zet  Jonkman zich onder andere in voor een zelfreinigend systeem van meetdata en een level playing field voor meetverantwoordelijken, warmtebedrijven en ODA’s.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op de Vakbeurs Energie is Herman Jonkman opnieuw verkozen tot voorzitter. Dat is hartstikke leuk, vertelt Jonkman, “want er wordt vanuit de leden vertrouwen uitgestraald. Ik ga met hen de komende jaren verder doorwerken aan de ambities van VMNED.”

Samen gebaat bij goede data
In Jonkmans vorige zittingsperiode werkte VMNED met haar leden aan een intensief strategisch traject met de hoofdvraag: wat bindt ons? In de vereniging komen verschillende  bedrijven samen, vertelt de voorzitter: “Meetverantwoordelijken, warmtebedrijven en ODA’s. Allemaal commerciële bedrijven met eigen prioriteiten, die samenwerken aan de productie, verrijking en ontsluiting van meetdata in de energieketen. Samen zijn die bedrijven gebaat bij een goede werking van die keten, ongeacht onderlinge concurrentie.”

Betrouwbaar en zelfreinigend
Nu de bindingsvraag beantwoord is, wil VMNED de komende jaren laten zien dat haar leden in een volwassen branche werken die door zelfregulering verantwoordelijkheid neemt voor ‘uitstekende data’. “Daar hoort een zelfreinigend vermogen bij als er in de keten iets misgaat. Dat in het geval van een incident het niet noodzakelijk is dat de toezichthouder ingrijpt. Een van de ambities van de leden is dan ook dat het systeem betrouwbaar zelfreinigend functioneert.”

Basisregels voor toegang tot data
Gebruik van dit zelfreinigende systeem van meetdata dient in een level playing field te gebeuren, vertelt de voorzitter. “Deze meetgegevens spelen een belangrijke rol bij de energietransitie. Het is zaak om freeriding te voorkomen: voor alle partijen moeten dezelfde basisregels gelden om toegang te krijgen tot gegevens.”

Level playing field zelf reguleren
Jonkman wijst naar warmtebedrijven om het belang van een level playing field te onderstrepen. “VMNED-leden in de warmtesector controleren zonder enige regelgeving al jaren hun warmtemeetinstrumenten. Ook pakken ze de controle van meetinstrumenten tijdens de gebruiksperiode op. Niet alle bedrijven die actief zijn in de warmtesector controleren echter hun meetinstrumenten. VMNED-leden doen dat wel en maken daar kosten voor. Daarom streeft de vereniging ook hier naar een level playing field door middel van zelfregulering.”
Dat kan bijvoorbeeld door controlerende warmtebedrijven aantrekkelijker te maken voor de klant, vertelt de voorzitter. “Daarmee ontstaat een concurrentievoordeel dat op natuurlijke wijze VMNED-leden onderscheidt. Zij kunnen, doordat ze controleren, klanten uitstekende warmtedata garanderen.”

Belang goede data voor energietransitie
Naast meetbedrijven in elektriciteit, gas en warmte behartigt VMNED ook de belangen van Overige Dienstenaanbieders (ODA’s). Deze bedrijven hebben de kennis die nodig is om data van meerwaarde te voorzien door middel van innovatieve producten. Door de energietransitie zijn goede data ‘meer dan ooit tevoren’ van groot belang, weet Jonkman. “VMNED kent de mores in de energiemarkt. Zij wil die kennis inzetten om ODA’s succesvol te laten zijn in de energiemarkt met zo weinig mogelijk rompslomp: waar moeten ze zijn voor welk thema, hoe komen zaken in de markt tot stand, hoe gaan bedrijven in op vragen en kwesties.” Voor deze en andere onderwerpen zal de verkozen voorzitter zich ook de komende jaren inzetten, samen met de leden van VMNED.