Vereniging Meetbedrijven Nederland

Switchen van meetbedrijf uniformer

VMNED wil dat meetbedrijven meer uniform gaan werken als klanten naar een ander meetbedrijf overstappen. De vereniging is van plan om hiervoor een gedragscode op te stellen.

Meetbedrijven verschillen onderling met hun werkwijze als klanten overstappen. Bij het ene meetbedrijf moeten klanten hun overstap over de post per brief doorgeven, het andere bedrijf volstaat met een e-mail. Ook ondergaan de energiemeters een verschillende aanpak. Het ene meetbedrijf vervangt de meter bij een overstap, maar bij het andere meetbedrijf hoeft dat niet, zo meldt VMNED-secretaris Elmer van Krimpen. De verschillende werkwijzen is een doorn in het oog van VMNED, de vereniging van meetbedrijven in Nederland. VMNED wil de overstap van klanten naar een ander meetbedrijf uniformer maken en wil hiervoor een gedragscode opstellen.

Plan van aanpak
Dit was agendapunt op de algemene ledenvergadering, die op 6 oktober werd gehouden in de Brabanthallen, waar tegelijkertijd de vakbeurs Energie plaatsvond. Etienne de Konink, manager energieinkoop bij Innax, gaf een toelichting op het plan van aanpak voor de ‘gedragscode contracten meetbedrijven’. Het initiatief wordt door verschillende leden ondersteund, maar de presentatie riep vragen op. Stemt de klant in met het contract op het moment dat deze heeft betaald, ook al is er geen contract? Dit punt moet nog nader worden onderzocht. Besloten werd om dit soort punten in individuele gesprekken te bespreken. VMNED zal de uitkomsten van deze gesprekken bespreken en indien nodig in het proces opnemen. Het streven is dat er eind januari 2017 een verdrag ligt.