Vereniging Meetbedrijven Nederland

Klantdata steeds belangrijker

‘Meten is weten’ geldt ook voor energiemeetgegevens. Tijdens een mini-congres van VMNED op de vakbeurs Energie stonden de klantdata centraal, ‘want die worden steeds belangrijker’.

Dat zegt Thomas Philippens, manager assetmanagement bij Fudura. Philippens trapte het congres op de vakbeurs Energie in de Brabanthallen af met een korte toelichting op wat de Vereniging Meetbedrijven Nederland (VMNED) doet. Philippens: “VMNED zorgt voor een optimaal beheer en controle van de Nederlandse (externe) meters voor gas, elektriciteit en warmte. Naast belangenbehartiging en kennis delen, is een actuele topic die speelt de klantdata. Niet alleen wie mag ze gebruiken? Maar ook wat mag je er mee? Als VMNED willen we graag actief in deze discussie participeren.”
Tijdens het congres kwam aan bod hoe je de klantdata kan gebruiken om energiekosten te besparen, hoe je ze in een energiemanagement systeem kan gebruiken en hoe je om gaat met deze ‘big data’.

Kosten besparen
Edwin Bossenbroek, senior consultant Energy Circle B.V., legt uit hoe je de data kan gebruiken om kosten te besparen door beter in te spelen op prijswerking. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden laat hij duidelijk zien dat je door te meten kunt analyseren wat normaal is en waar de afwijkingen zitten. Waarom laten bepaalde dagen in de maand een afwijkend patroon zien als het gaat om bijvoorbeeld energieverbruik? Vervolgens kun je deze afwijkingen gebruiken om bijvoorbeeld je klimaatregeling beter in te stellen. Of is het misschien handiger om het opwarmen van je drie smeltovens niet langer tegelijkertijd te doen, maar opeenvolgend?

Slimme inkoop
Soms zijn de meetdata ook gewoon noodzakelijk voor de inkoop van je energie. Via een demand site management systeem kun je bijvoorbeeld inspelen op uur- en kwartierprijzen, zegt Bossenbroek. Hij onderstreept dat het analyseren van data doorgaans zorgt voor bewustwording van wat er beter of anders kan. Soms kunnen simpele aanpassingen – zoals het aanpassen van de regelapparatuur – al voor de nodige kostenbesparingen zorgen. Soms vraagt het echter ook om een flinke investering. Dit zal dus telkens afgewogen moeten worden, aldus Bossenbroek.

Data bewerken
Sander Kapinga, Energy Consultant & Engineer ECM (energy cost management), kan als onafhankelijk consultant van industriële grootverbruikers goed uitleggen wat er komt kijken bij energiemanagement van een groot aantal klanten. Hij legt uit hoe ze data zo kunnen bewerken, dat alles wat in het veld moet worden geregeld, met deze data wordt gefaciliteerd. Denk hierbij aan relationele gegevens, maar ook een plattegrondje erbij, uitgesplitste verbruikgegevens, etc. Kapinga benadrukt het belang van volledigheid van de data. Zo lossen zij ook storingen op of vervangen defecte apparatuur. Klanten van EMC krijgen op deze manier zo goed mogelijk inzicht in hun data.

Benchmarken
Ook Paul Span, mede oprichter Oblivion B.V., heeft te maken met big data. Oblivion bouwt webapplicaties voor energiemonitoring. Energyalert.nl is een voorbeeld van een toepassing voor de zakelijke markt. In deze presentatie neemt Span als voorbeeld Slimmemeterportal.nl, dat is bedoeld voor particulieren. Span: “Inzicht zet aan tot verandering. Met deze applicatie kun je niet alleen je daadwerkelijke verbruik zien, maar ook of het beter doet dan anderen en of je het zelf beter bent gaan doen. We nemen hierin dan bijvoorbeeld ook de temperatuur van buiten mee.’

Meer data
Span: ‘Nu nemen we al zaken als het weer mee. In de toekomst zouden we bijvoorbeeld ook de luchtvochtigheid in huis kunnen gaan meten. Naast meer verschillende data zijn we ook bezig met het verzamelen van data, los van ieders eigen internetverbinding. Bijvoorbeeld via LoRa, waarmee je informatie via gateways verzamelt. Zo ben je een stuk minder afhankelijk van individuele internetverbindingen en krijg je een veel constantere en meer compleet bestand aan data.”

Bron: Energievakbeurs, 4-okt-16 http://www.energievakbeurs.nl/nieuws/item/items/meten-is-weten/