Vereniging Meetbedrijven Nederland
De nieuwe energiewetgeving houdt te weinig rekening met onafhankelijke bedrijven die het energieverbruik meten. Dat blijkt uit de reactie van VMNED op het wetsvoorstel STROOM.

Het ministerie van Economische Zaken beoogt met het wetsvoorstel STROOM de Elektriciteits- en Gaswet te combineren in een wetvoorstel. Doel van STROOM is een wetgeving is duidelijker en eenvoudiger is, met minder regeldruk voor bedrijven en minder lasten voor de overheid. Ook moet het geënt zijn op de Europese wetgeving, die een concurrerende economie faciliteert en die de transitie naar een duurzame energiehuishouding optimaal ondersteunt. Dat meldt het ministerie, dat het wetsvoorstel voorlegde aan marktpartijen. De internetconsultatie aan marktpartijen startte op 31 juli en liep 8 september af. Inmiddels hebben diverse partijen gereageerd, zoals Vereniging Eigen Huis, LTO Glaskracht en VEMW. Ook VMNED heeft een reactie ingediend.

VEMW: ‘Fiasco’
VEMW spreekt van een ‘fiasco’ omdat het wetsvoorstel erg veel vragen oproept en teveel onduidelijkheid oplevert. VEMW-directeur Hans Grunfeld: ‘Wij vragen ons serieus af of de poging van de minister om met het wetsvoorstel STROOM te komen tot een overkoepelende Energiewet voldoende basis biedt voor een juridisch houdbaar wetsvoorstel. Kijkend naar onze uitgebreide zienswijze én die van andere partijen rest ons geen andere keuze dan de minister te adviseren om te werken met separate wetgevingstrajecten en de stekker uit STROOM te trekken.’ VEMW verzoekt minister Kamp om de urgente beleidskwesties in een separaat wetsvoorstel te regelen.

Reactie VMNED
Ook VMNED heeft een reactie ingediend op het wetsvoorstel. VMNED is het niet eens met artikel 5.13. Hierin staat dat een systeembeheerder op verzoek een meetinrichting ter beschikking stelt aan een aangeslotene met een grote aansluiting en de meetinrichting beheert. VMNED pleit ervoor om dit artikel te verwijderen uit het wetsvoorstel, omdat de metermarkt voor grootverbruik al sinds 1998 een vrije markt is waarbij de klant zelf de keuze heeft om een meetverantwoordelijke te kiezen. Dit artikel draagt niet bij aan het optimaal functioneren van de commerciële metermarkt, aldus VMNED. De vereniging wijst erop dat als artikel 5.13 vervalt in artikel 6.5 lid a de marktrol meetverantwoordelijke expliciet moet worden benoemd.