Vereniging Meetbedrijven Nederland

'Toezichthouder buigt zich over gedragscode'

De gedragscode voor onafhankelijke dienstenaanbieders (ODA’s) is ter controle overlegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat meldt Mark Massier, bestuurslid van VMNED.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hierover een aantal vragen opgestuurd, die binnen een aantal weken beantwoord dienen te  worden. Een belangrijke voorwaarde voor de toezichthouder is dat de gedragscode ondertekend wordt door een representatief deel van de ODA’s. Er moet nog vastgesteld worden dat het aantal ODA’s dat bij VMNed en Vedek is aangesloten representatief is. Indien dit niet het geval is, kunnen ODA’s de gedragscode wel hanteren, maar heeft zij nog geen formeel stempel vanuit de AP. De netbeheerders hebben toegezegd dat zij kijken of ze de gedragscode bij ODA’s die data bij hen opvragen onder de aandacht kunnen brengen. Ook vanuit VMNed en Vedek wordt gekeken naar mogelijkheden om de gedragscode verder onder da aandacht te brengen, bijvoorbeeld via een label dat ODA’s mogen hanteren bij het onderschrijven van de gedragscode.

Op termijn is de verwachting dat de Gedragscodes mbt de data uit de slimme meter worden samengevoegd, zodat voor netbeheerders, leveranciers en ODA’s dezelfde Gedragscode geldt.