Vereniging Meetbedrijven Nederland
Leveranciers van warmte moeten volgens de Warmtewet op termijn ook het actuele verbruik meten. Dat kan met warmtemeters, meldt VMNED-voorzitter Herman Jonkman.


De Warmtewet is begin dit jaar in werking getreden. De wet is vooral bedoeld om consumenten te beschermen tegen te hoge tarieven. Consumenten willen gezien de stijgende energiekosten meer duidelijkheid over hun verbruik. Bij elektriciteit en gas zijn leveranciers verplicht om het actuele verbruik bij consumenten te meten, maar bij warmte is dit nog niet wettelijk geregeld. Dat zegt Herman Jonkman, voorzitter van de vereniging van meetbedrijven VMNED. Hij doet zijn uitspraak op de Ensoc conferentie ‘Meten van Warmte’ op 3 maart 2014 in leerhotel het Klooster in Amersfoort.

Warmtemeters
Jonkman: ‘Bij elektriciteit en gas zijn goede meetcijfers over het verbruik al geregeld. Bij warmte is dit nog niet zo sterk verankerd in wet en regels. Het niet (goed) meten van het verbruik leidt tot een situatie dat te vergelijken is met drijfzand. De voorkeur gaat uit naar het meten van het verbruik, net zoals dat bij gas en elektriciteit gebeurt.’ Volgens de VMNED-voorzitter moeten warmtemeters net zoals bij gas en elektriciteit regelmatig worden gecontroleerd. Tot nu toe gebeurt dat steekproefsgewijs, omdat Nederland in totaal 15 miljoen meters bestaan. Het zou een dure operatie zijn om alle meters regelmatig individueel te controleren,’ aldus Jonkman.

Controles
VMNED coördineert de steekproefsgewijze controles die plaats vinden vanuit zogeheten ‘pools’. In tegenstelling tot elektriciteit en gas is de controle van meters bij warmte nog geen wettelijke verplichting. Toch doen bedrijven mee op basis van vrijwilligheid, vertelt Jonkman. In de zogeheten warmtemeterpool zijn er in totaal 288.438 warmtemeters, waaruit een steekproef wordt genomen. De controle kost in 2014 0,264 euro per meter, zegt Jonkman. Hij verwacht dat circa 200.000 meters nog niet in de pool worden meegenomen. Hij juicht wel toe dat dit gebeurt. Hierdoor wordt de kwaliteit van meetdata, en daarmee de kwaliteit van facturatie voor meer afnemers inzichtelijker.

Verslag
Een uitgebreid verslag van het congres ‘Meten van Warmte’ komt in Ensoc Magazine, dat medio juni verschijnt. Een abonnement is aan te vragen via http://www.ensoc.nl/proefabonnement/