Vereniging Meetbedrijven Nederland

Gedragscode ODA's borgt privacy voldoende

De gedragscode voor het uitlezen van slimme meters door overige dienstenaanbieders (ODA’s) bevat voldoende waarborgen rondom privacy en is daarmee rechtmatig.

Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die de gedragscode slimme meters voor overige dienstenaanbieders rechtmatig heeft verklaard. De AP concludeert dat deze gedragscode voldoende privacywaarborgen bevat. Zogeheten overige dienstenaanbieders (ODA’s) zijn bedrijven die energiebesparingsdiensten leveren, zoals apps waarmee mensen hun energieverbruik kunnen monitoren. ODA’s verwerken persoonlijke meetgegevens. Deze gegevens geven inzicht in het elektriciteits- en gasverbruik van mensen. Dit zijn persoonsgegevens.

Gedragscode
In de gedragscode staat hoe ODA’s ervoor zorgen dat zij aan de privacywetgeving voldoen bij het verwerken van persoonlijke meetgegevens. Toezichthouder AP heeft besloten dat de gedragscode een juiste uitwerking vormt van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere wettelijke bepalingen voor de verwerking van persoonsgegevens. Het besluit van de AP is 5 jaar geldig.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens, 21-sep-17
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/besluit-gedragscode-slimme-meters-overige-dienstenaanbieders