Vereniging Meetbedrijven Nederland

Communicatie rond slimme meter moet beter

Netbeheerders en energieleveranciers moeten de communicatie rondom de slimme meter verbeteren. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer.

Alle huishoudens krijgen voor 2020 een slimme energiemeter aangeboden. Dit zou moeten leiden tot grootschalige energiebesparing voor huishoudens. Uit onderzoeken van het Planbureau voor de leefomgeving en van Vereniging Eigen Huis bleek vorig najaar dat de daadwerkelijke besparing flink tegenvalt. Dit komt onder meer doordat de periodieke verbruik- en kostenoverzichten die de consument op basis van de slimme meter krijgt niet duidelijk zijn. Ook gebruiken weinig huishoudens een energieverbruiksmanager die ze meer inzicht in hun verbruik zou kunnen geven.

Convenant
Overheid, leveranciers, installateurs en netbeheerders gaan nu in een convenant afspraken maken over hoe zij met hulp van de slimme meter en aanverwante producten consumenten beter kunnen helpen met het besparen van energie. Minister Kamp heeft met de netbeheerders en marktpartijen afgesproken om komende maanden de communicatie te verbeteren over indirecte feedback via de overzichten die consumenten ontvangen van hun energieleverancier. Ook de communicatie naar kleinverbruikers over slimme meters en energieverbruiksmanagers moet worden verbeterd.

Cijferbrij
Vereniging Eigen Huis is blij dat de communicatie rondom de slimme meter wordt aangepakt. Daar is nog veel te winnen, meldt beleidsadviseur Maarten Eeke van der Veen: “Gelukkig ziet de minister ook in dat er werk gemaakt moet worden van de vaak ondermaatse verbruikskostenoverzichten. De consument kan vaak weinig met deze cijferbrij. De overzichten moeten veel beter aansluiten op wat consumenten echt tot besparing aanzet.”

Gedrag
Wel plaatst Vereniging Eigen Huis nog wat vraagtekens bij het convenant dat moet leiden tot meer energiebesparing. Van der Veen: “Er ligt een grote kloof tussen de technische mogelijkheden en de dagelijkse praktijk en wensen van de consument. Ook hier moet goed gekeken worden naar het feitelijke gedrag, wat het gaat kosten en wat het de consument en de energietransitie gaat opleveren.”

Brief
De brief van minister Kamp over de slimme meter staat op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30196-506

Bron: Vereniging Eigen Huis, 26-jan-17
https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2017/01/26/15/00/kamp-'slimme-meter-moet-meer-besparen