Vereniging Meetbedrijven Nederland

Congres over verplichte energie-audits

Energiebesparing begint bij het meten van het energiegebruik. Daarom is dit ook vanuit Europa verplicht. Duizenden bedrijven moeten hieraan gehoor geven door energie-audits uit te voeren.

Nederland implementeert de Europese richtlijn voor energiebesparing (EED) door grotere bedrijven te verplichten een energie-audit uit te voeren. Dit is een systematische aanpak met als doel om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik, teneinde opties voor kosteneffectieve energiebesparing in kaart te brengen. Meer dan drieduizend bedrijven moesten voor 5 december 2015 een rapport over de energie-audit inleveren bij het ministerie van I&M.

Meetdata

Bij de energie-audits gaat het vooral om betrouwbare meetdata en de juiste toepassing hiervan, zo meldt projectcoördinator Elmer van Krimpen van F&B. Hij organiseert namens Ensoc Conferences een congres over de EED en energie-audits. Dit congres zal plaatsvinden op 29 februari 2016 bij de Jaarbeurs te Utrecht. ‘Het congres is ook interessant voor meetbedrijven, omdat ze op het congres meer leren over de toegevoegde waarde van de meetgegevens,’ aldus Van Krimpen.

Programma

Meer informatie over het congres staat hier