Vereniging Meetbedrijven Nederland

KIWA

KIWA coördineert alle werkzaamheden binnen de meterpools voor gas.

VMNED gebruikt een systeem waarmee de kwaliteit van het gehele meterpark periodiek en statistisch te controleren. Dit systeem wordt het Meterpoolsysteem genoemd en is goedgekeurd door toezichthouder Verispect. Alle werkzaamheden die binnen dit meterpoolsysteem worden uitgevoerd, worden in opdracht van VMNED gecoördineerd door Kiwa Technology.

Het werkgebied van Kiwa beperkt zich hierbij tot het meterparkbeheer van alle in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor gas en wel voor zowel kleinverbruik- als  grootverbruikaansluitingen. De resultaten van deze werkzaamheden rapporteert Kiwa jaarlijks aan VMNED en aan Verispect. In dit verband heeft Kiwa een samenwerkingsovereenkomst met Verispect bv.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Kiwa:

http://www.kiwatechnology.com