Vereniging Meetbedrijven Nederland


Endinet als meetverantwoordelijke
Endinet is naast netbeheerder ook meetverantwoordelijke. Indien u grootverbruiker bent, kunnen wij op uw verzoek meetdiensten voor u uitvoeren. Wij meten de energieafname, dit betekent dat wij de meterstanden aflezen, beheren en distribueren. Daarnaast stellen we het verbruik en de maximale maandwaarden vast. Ook kunnen wij op verschillende wijze voor u de energiedata inzichtelijk maken. Wij zijn ISO 9001:2000 gecertificeerd en werken nauw samen met Verispect, KEMA en Gastec. Wij voldoen aan de kwaliteitseisen die de Meetvoorwaarden Gas & Elektriciteit RNB stelt aan alle meetbedrijven en worden gecontroleerd op het naleven van deze eisen. 

Dit doen wij als meetverantwoordelijke
Wij bieden onze klanten meer dan alleen standaard producten en diensten, zoals:
·         Advies over meetinstallaties;
·         Handmatige datacollectie;
·         Telemetrische datacollectie;
·         Meetdata rapportages;
·         Technische uitleesmogelijkheden

www.endinet.nl